top of page
Pall-Ex Hub - překladište paletovaného tovaru

Zásady ochrany osobních údajů

Zavázali jsme se chránit soukromí fyzických a digitálních osobních údajů o našich návštěvnících, zákaznících, dodavatelích a pracovní síle; tyto zásady ochrany osobních údajů Vám vysvětlí, co můžete očekávat, když společnost Pall-Ex shromažďuje osobní údaje a jak zpracováváme ty Vaše.

 

Právní základ

Právní základ, na který se při zpracování Vašich údajů spoléháme, bude záviset na okolnostech, za kterých se údaje shromažďují a používají, ale ve většině případů bude spadat do jedné z následujících kategorií:

 • Pokud jste nám poskytli souhlas, abychom mohli používat Vaše údaje určitým způsobem;

 • Je-li zpracování nezbytné k provedení plnění smlouvy s Vámi;

 • Je-li zpracování nezbytné, abychom splnili zákonnou povinnost.

 

Zveřejnění údajů

Můžeme zveřejnit informace o našich zaměstnancích, úřednících, dodavatelích nebo subdodavatelích za následujících okolností:

 •  v rozsahu, v jakém to od nás vyžaduje zákon nebo v souvislosti s jakýmkoli soudním řízením nebo případným soudním řízením;

 • za účelem stanovení, výkonu nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika);

 • kupujícímu (nebo budoucímu kupujícímu) jakéhokoli podniku nebo aktiva, která prodáváme (nebo uvažujeme prodat).

 

S výnimkou prípadov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov neposkytneme Vaše informácie tretím stranám. Môžeme Vás ubezpečiť, že Vaše osobné údaje neprenajímame, nevymieňame, nezdieľame ani nepredávame tretím stranám a príležitostne, ak budeme mať pocit, že je vo Vašom záujme predstaviť Vás tretej strane, najprv oslovíme Vás a následne Vás predstavíme, iba ak prejavíte záujem.

 

Poskytovatelé služeb

 

Využíváme poskytovatele služeb (jako jsou poskytovatelé softwarových platforem a poskytovatelé podpory informačních technologií), kteří nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Příslušným osobám v rámci těchto poskytovatelů služeb můžeme poskytnout přístup k Vašim osobním údajům, ale jen proto, abychom jim umožnili provádět jejich služby pro nás. Provádíme kontroly ochrany údajů, abychom se ujistili, že zpracování Vašich údajů podléhá přiměřeným bezpečnostním opatřením.

 

Jak používáme osobní údaje

Tyto Zásady ochrany osobních údajů Vás informují o tom, co můžete očekávat od naší společnosti při shromažďování, kontrole a zpracování osobních údajů. Způsoby, jakými shromažďujeme informace, jsou uvedeny níže:

 •  Návštěvníci našich webových stránek;

 • Lidé, kteří používají a zajímají se o informace o našich službách. přihlášení se k odběru našich novinek, událostí nebo aktualizací

 • Personální/pracovní smlouva nebo smluvní ujednání o produktu/službě

 

Návštěvníci naší webové stránky

Když někdo navštíví naši webovou stránku, shromažďujeme standardní informace z internetových záznamů a podrobnosti o vzorcích chování návštěvníků. Děláme to proto, abychom zjistili například počet návštěvníků různých částí stránky, a tyto informace shromažďujeme způsobem, který nikoho neidentifikuje.

 

Nepokoušíme se zjistit identitu těch, kteří navštíví naši stránku, a nebudeme spojovat žádné údaje shromážděné z této stránky s žádnými osobními identifikačními informacemi z jakéhokoli zdroje.

 

Pokud chceme prostřednictvím naší webové stránky shromažďovat osobně identifikovatelné informace, budeme o tom informovat předem a jasně Vám to vysvětlíme, když Vás požádáme o Váš souhlas a povolení ke shromažďování Vašich osobních údajů. To zahrnuje vysvětlení toho, co s takovými informacemi zamýšlíme udělat.

Používání cookies na naší webové stránce

Většina webových stránek, které navštívíte, používá soubory cookies k přizpůsobení Vašeho zážitku. Cookies jsou malé textové soubory, které do vašeho počítače ukládají webové stránky, které navštívíte. Jsou používány k tomu, aby webové stránky fungovaly nebo fungovaly efektivněji, jakož i pro poskytování informací vlastníkům stránek.

Ako spravovať súbory cookies

Chcete-li omezit, zablokovat nebo vymazat cookies z naší webové stránky - nebo jakékoli jiné webové stránky - můžete k tomu použít svůj prohlížeč. Každý prohlížeč je jiný, proto zkontrolujte nabídku „Nápověda“ vašeho konkrétního prohlížeče, kde se dozvíte, jak změnit nastavení souborů cookies. Mějte na paměti, že pokud tak učiníte, některé přizpůsobené funkce této webové stránky Vám nebudou poskytnuty.

Webové stránky třetích stran a sociální sítě

Používáme cookies třetí strany s názvem _lfuuid. Cookies jsou akceptovány nebo odmítnuty výběrem příslušné možnosti v banneru souhlasu, který se zobrazí při Vaší první návštěvě naší webové stránky. Soubory cookies umožňují webové stránce sledovat chování návštěvníků na stránkách, na kterých jsou cookies nainstalovány. Sledování probíhá anonymně, dokud se uživatel neidentifikuje odesláním formuláře. Cookies mají trvat 10 let před vypršením platnosti.

Webové stránky třetích stran – Webové stránky Pall-Ex mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Upozorňujeme, že nejsme zodpovědní za zásady ochrany osobních údajů nebo postupy webových stránek třetích stran.

Soubory cookies třetích stran – Někdy vkládáme videoobsah a fotografie z webových stránek, jako jsou YouTube a flickr. Stránky s tímto vloženým obsahem mohou prezentovat soubory cookies z těchto webových stránek. Podobně, když použijete jedno z tlačítek sdílení na naší webové stránce, soubory cookies mohou být nastaveny službou, jejímž prostřednictvím jste se rozhodli sdílet obsah. Další informace o těchto souborech cookies naleznete na příslušné webové stránce třetí strany.

Sociální sítě – neshromažďujeme žádný typ osobních údajů z žádných sociálních sítí pro marketingové účely. Pokud se dozvíme o stížnosti prostřednictvím sociálních sítí, budeme ji řešit v souladu s postupem řešení stížností společnosti Pall-Ex stanoveným v těchto zásadách.

Lidé, kteří využívají našich služeb

Níže je uvedeno několik příkladů marketingových a obchodních aktivit, které můžeme provádět a na které bychom po Vašem souhlasu použili Vaše osobní údaje:

Marketingové aktivity – soutěže nebo propagační akce, předplatné jedné z našich služeb, žádosti o audit, vyplnění dotazníku, poptávka nebo registrace na některou z našich akcí.

 

Tyto informace shromažďujeme různými způsoby, včetně telefonu, písemné korespondence, e-mailu, webových stránek a smluvních dohod.

 

Obchodní aktivity – Pokud nám budou předloženy otázky či dotazy, na jejich řešení použijeme pouze informace, které nám byly poskytnuty, tak, abychom splnili Vaše přepravní potřeby, jako je sledování a trasování položek prostřednictvím našich systémů, a ke kontrole úrovně služeb, které poskytujeme .

 

Mezinárodní přenosy dat

Informace, které shromažďujeme, mohou být uloženy, zpracovány a přeneseny mezi kteroukoli ze zemí, ve kterých působíme, abychom mohli používat informace v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

 

Informace, které poskytnete, mohou být přeneseny do zemí, které nemají zákony na ochranu údajů rovnocenné se zákony platnými v Evropských hospodářských prostorách (EHP), pokud je to tak, zajistíme, aby se přenos údajů uskutečnil v bezpečném, chráněném prostředí, v souladu s stávající legislativou Spojeného království a EU o ochraně údajů.

Vaše práva

Vaše práva jsou pro nás důležitá. Podle zákona o ochraně údajů z roku 2018 a obecného nařízení o ochraně údajů 2016/679 máte právo zjistit, jaké informace o Vás naše organizace uchovává. Tyto zahrnují právo:

 • Na informace o tom, jak se používají Vaše údaje

 • Přístup k osobním údajům

 • Aktualizaci nesprávných údajů

 • Pro vymazání údajů

 • Zastavení nebo omezení zpracování Vašich údajů

 • Přenosnost údajů (umožňuje Vám získat a znovu použít Vaše údaje pro různé služby)

 • Namítat proti tomu, jak se za určitých okolností zpracovávají Vaše údaje

 

Chcete-li; přistupovat, aktualizovat, omezovat, odstraňovat, namítat, nebo už od nás nechcete dostávat informace, kontaktujte nás e-mailem nebo písemně na níže uvedenou adresu a my podnikneme opatření do 28 dnů, abychom zajistili, že byly přijaty příslušné kroky ke splnění Vašeho požadavku.

Stížnosti

Když obdržíme stížnost od osoby, vytvoříme soubor obsahující podrobnosti o stížnosti. Toto obvykle obsahuje totožnost stěžovatele a jakýchkoli jiných osob zapojených do stížnosti.

 

Osobní údaje, které shromažďujeme, použijeme pouze ke zpracování stížnosti a ke kontrole úrovně služeb, které poskytujeme. Osobní údaje obsažené v souborech stížností budeme uchovávat v souladu s našimi firemními zásadami uchovávání. Budou uchovávány v bezpečném prostředí a přístup k nim bude omezen podle zásady „potřeby vědět“.

Zásady ochrany údajů pro zaměstnance, pracovníky a konzultanty

Stáhněte si kopii našich Zásad ochrany údajů pro zaměstnance, pracovníky a konzultanty zde.

Jak nás kontaktovat

 

Další podrobnosti o našich opatřeních na ochranu údajů můžete získat kontaktováním našeho zmocněnce pro ochranu údajů nebo kontaktováním naší centrály:

 

Mostová 2811 02 Bratislava Slovenská Republika

 

E-mail: office@pallex.cz

bottom of page