top of page
Pall-Ex UK Hub

Prohlášení o elektronické komunikaci

E-maily a všechny s ním odeslané přílohy od společnosti Pall-Ex mohou obsahovat důvěrné a/nebo privilegované informace a jsou určeny výlučně k použití jednotlivci nebo subjekty, kterým jsou určeny.

Pokud jste je dostali omylem, ihned o tom informujte odesílatele. Nesmíte si je ponechat, kopírovat ani distribuovat, ani na jejich základě podnikat jakékoli kroky.

Neneseme žádnou zodpovědnost za ztráty nebo škody způsobené počítačovými viry a je Vaší zodpovědností skenovat všechny přílohy vůči virům.

 

Pall-Ex Group zahrnuje následující společnosti:

  • Pall-Ex Group Limited – Registrováno ve Velké Británii – č. 03380606

  • Pall-Ex International Limited – Registrováno ve Velké Británii – č. 03998387

  • Pall-Ex (UK) Limited – Registrováno ve Velké Británii – č. 03155761

  • Pall-Ex London Limited – Registrováno ve Velké Británii – č. 04260597

  • Intercounty Distribution Ltd – Registrováno ve Velké Británii – č. 01542002

  • Shears Brothers (Transport) Ltd – Registrováno ve Velké Británii – č. 01344118

  • Cranleigh Distribution Services Limited - Registrováno ve Velké Británii - č. 4260582

  • Pall-Ex Property Limited – Registrováno ve Velké Británii - č. 06056539

 


Pall-Ex Group, Pall-Ex House, Victoria Road, Ellistown, Leicestershire UK LE67 1FH
Pall-Ex Group © 2020. All rights reserved.

bottom of page