Naši partneři

 

 

 


V únoru 2009 Pall-Ex Group spustila síť Pall-Ex Italia, která působí pod licenční dohodou s přední italskou logistickou firmou Alberti e Santi. Pall-Ex Italia aplikovala ověřený a otestovaný obchodní model společnosti Pall-Ex a může se chlubit dvěma logistickými centry – v Miláně a jižním v Casertě u Neapole. Ta zajišťují spolehlivé dodání paletového zboží napříč celou zemí.

Pall-Ex Italia neustále roste, a tím demonstruje přizpůsobivost obchodního modelu společnosti Pall-Ex, který plní rostoucí požadavky na efektivitu a excelentní služby.

Logistická střediska Pall-Ex Italia byli prvními středisky vybudovanými mimo Velkou Británii. Tato velmi úspěšná expanze upevnila pozici Pall-Ex Group a odstartovala evropský růst.

www.pallex.it

Síť Pall-Ex Iberia zahájila svou činnosti v dubnu 2011 a poskytuje služby, které snižují náklady a čas na dopravu malých zásilek ve Španělsku a Portugalsku. Centrální logistické středisko (HUB) se nachází v Madridu. Pall-Ex Iberia efektivně zabezpečuje dodávání zásilek na celém Pyrenejském poloostrově a Baleárských ostrovech, přičemž je jedinou distribuční sítí paletovaného zboží v tomto regionu.

Pall-Ex Iberia nyní hledá členy, kteří by se stali součástí její národní sítě. Enric Estruch, generální ředitel společnosti Pall-Ex Iberia prohlásil: „Pall-Ex Iberia může těžit z úspěchu paprskového modelu „hub and spoke“ ve Španělsku, kde existuje mezera na trhu, tím, že bude spolupracovat s inovativní a na kvalitu zaměřenou organizací hlavního podniku ve Velké Británii a s úspěšnou sítí v Itálii.”

www.pallex.es

 

Síť Pall-Ex Romania funguje od prosince roku 2011 a je první distribuční sítí pro přepravu paletového zboží ve východní Evropě. Ze svého logistického střediska v Sibiu síť umožňuje členům nabízet zákazníkům flexibilní služby zaměřené na uspokojování jejich potřeb na sledovatelnost dodávek online, transparentnost a bezpečnost.

Danor Inoescu, generální ředitel společnosti Pall-Ex Romania poznamenal: „Pall-Ex Romania přináší jedinečný koncept „hub and spoke”, který zapříčinil revoluci v přepravě paletového zboží ve Velké Británii a v celé Evropě a poskytuje regionu velké množství výhod.”

www.pallex.ro

 


Síť Pall-Ex France byla uvedena do provozu v květnu 2013 a zaznamenala rekordní objem přepravy v první noc. Logistické středisko této distribuční sítě se nachází v centrálním regionu Bourges a sdružuje 40 významných dopravců francouzského logistického sektoru.

Pall-Ex France je jediná distribuční síť v zemi, která funguje na základě „hub and spoke” konceptu s jedním logistickým střediskem, které je schopno zajistit přepravu od jedné palety po částečně naložený přívěs.

"Těšíme se spolupráci s ostatními sítěmi Pall-Ex, pracujeme na budování partnerství a zvyšování přepravovaného objemu během prvního roku provozu", řekl Bruno Amelio, výkonný ředitel sítě Pall-Ex France.

www.pallex.fr