Požadavky na Národního Partnera

Finanční stabilita

Sestavení vnitrostátní distribuční sítě vyžaduje převzetí značného závazku a vybraný Národní Partner by měl mít stabilní finanční historii a měl by být připraven investovat do budoucnosti svého podnikání.

Centrální pozice v rámci České republiky a Slovenska

Úspěšný Národní Partner musí disponovat logistickým střediskem, které je umístěno blízko hlavní dopravní infrastruktury České republiky nebo Slovenska. To je zásadní podmínka, aby každý člen této sítě měl snadný přístup do střediska ze všech regionů. Tato centrální poloha střediska je také základem koncepce distribuce „hub and spoke“ a spolupráce, která probíhá na jejím základě.

V některých případech můžeme požadovat od Národního Partnera více logistických středisek, což závisí na mnoha faktorech od velikosti země, přes terén krajiny, její dopravní infrastrukturu, geografické charakteristiky regionů, které je třeba službami pokrýt, až po úroveň obchodu a služeb v dané zemi.

Vášeň, výkon a motivace se rozvíjet

Náš vybraný Národní Partner se bude podílet na budování celoevropské sítě a bude sdílet osvědčené postupy mezi sítěmi. Hledáme přizpůsobivého partnera s flexibilním a dynamickým přístupem, který bude schopen a motivován objevovat nové možnosti a bude se chtít zapojit do našich novátorských a inovativních snah.

Schopnost vytvořit dostatečně velkou síť členů

Při zakládání úspěšné sítě je podstatné úplné pokrytí území. Náš vybraný Národní Partner by měl mít silné partnerské vztahy s místními dopravci a měl by být jimi respektován a vnímán jako „dobrý operátor”. Náš Partner by měl mít dobrou pozici, aby mohl sestavit silnou síť, která je poháněna růstem a špičkovými službami prostřednictvím úzké spolupráce všech jednotlivých členů.

Flexibilita pro budoucí rozvoj

Musíte být motivováni touhou rozvíjet své podnikání a nové obchodní příležitosti. Náš Národní Partner musí růst spolu s požadavky celoevropské sítě.

Vize a touha sestavit, udržovat a zlepšovat členskou základnu dopravců

Cílem našeho modelu podnikání je rozvíjet stávající tradiční distribuční modely. Náš partner by měl oplývat touhou a vášní vytvářet a řídit síť s více uživateli.

Schopnost propagovat a šířit firemní etiku

Náš vybraný partner by měl mít silnou vůli, měl by být poháněn úspěchem a schopen podporovat rozvoj a vytvoření silné sítě. Náš partner by měl zajistit udržení vysokých norem kvality a jejich další zdokonalování.