Paprskový model hub and spoke"

Každý člen Pall-Ex Group shromáždí zásilky ve své oblasti a přepraví je do centrálního logistického střediska (HUB). Tam je zboží roztříděno a naloženo do vozidla dalšího člena distribuční sítě, který je odpovědný za příslušné místo dodání podle poštovního směrovacího čísla. Prostřednictvím této efektivní sítě mohou zákazníci posílat různě velké zásilky od jedné palety až po částečně naložený přívěs kamkoli v rámci Velké Británie a Evropy. Náklady na dopravu jsou nižší díky sdílení úložného prostoru nákladních vozidel směřujících do jedné oblasti.

1.Sběr zboží a konsolidace
Dopravci shromáždí náklad od svých zákazníků a konsolidují ho.


2. Přeprava do centrálního logistického střediska (HUB)
Dopravce přepravuje každý den ve stanovený čas náklad do logistického střediska Pall-Ex.


3. Překládka zboží v centrálním logistickém středisku (HUB)
Společnost Pall-Ex provede v logistickém středisku překládku a naloží náklad do vozidel určených pro rozvoz a distribuci zboží.


4. Opětovné naložení a rozvoz zboží
Vozidlo s nákladem se vrací do skladu dopravce v jeho příslušející oblasti, ze kterého je doručen zákazníkovi.