Naše vize

Díky spolupráci s našimi partnery, nabízíme ziskové a bezkonkurenční kvalitní služby distribuce paletovaného zboží. Zavázali jsme se:

  • Poskytovat excelentní služby našim klientům 
  • Motivovat a podporovat rozvoj našich zaměstnanců 
  • Rozšiřovat schopnosti a umožnit udržitelný růst našim klientům 
  • Prosazovat inovace a neustálé zlepšování podnikatelských řešení 
  • Upevňovat sociální a environmentální odpovědnost firmy

Základní hodnoty

Kvalita / Profesionální etika

Zavázali jsme se nabízet excelentní služby a dosahovat co nejvyšší možnou konzistenci kvality. Naši zaměstnanci se vyznačují profesionalitou, čestností a bezúhonností při komunikaci a spolupráci s našimi partnery.

Kreativita / Inovace / Evoluce

Jsme schopni dosahovat významných pokroků a jsme hrdí na to, že jsme průkopníky ve svém odvětví. Naši zaměstnanci myslí inovativně, jsou orientovaní na řešení a jsou zdrojem úspěchu firmy Pall-Ex i jejích partnerů.

Vášeň / Hrdost

Inspirace a touha po úspěchu nás žene kupředu a každé činnosti se věnujeme naplno. Našim zaměstnancům umožňujeme mít pozitivní vliv na naše podnikání, přičemž se snažíme, aby naši partneři vnímali naši vášeň při poskytování služeb a při výzvách, kterým čelíme dnes a budeme čelit i v budoucnosti.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Dohlížíme na bezpečnost a ochranu zdraví při práci našich zaměstnanců. Podporujeme rozvoj našich zaměstnanců, aby mohli přispívat k růstu a zvyšování kvality našich služeb.

Udržitelnost

Společenská odpovědnost firmy je pro nás velmi důležitá, proto se aktivně angažujeme na snižování negativního vlivu našeho podnikání na životní prostředí a společnost.